FAYDALI MATERİALLAR

AZƏRBAYCAN DİLİ FƏNNİ ÜZRƏ FİLOLOJİ MƏSƏLƏLƏR: YAZI İŞİNİN TƏŞKİLİ METODİKASI

04.06.2021

Hörmətli müəllimlər, 

Təhsil işçilərinin peşəkar inkişafı mərkəzinin əməkdaşı Könül Nəhmətovanın hazırladığı yazı işinin təşkili metodikasına dair "Azərbaycan dili fənni üzrə filoloji məsələlər: Yazı işinin təşkili metodikası" vəsaitini təqdim edirik. Vəsaitin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənnini tədris edən müəllimlər üçün faydalı olacağını ümid edirik. Vəsaitlə bağlı təklif və iradlarınızı bizə bildirməyi unutmayın. 

AZƏRBAYCAN DİLİ FƏNNİ ÜZRƏ FİLOLOJİ MƏSƏLƏLƏR: YAZI İŞİNİN TƏŞKİLİ METODİKASI