FAYDALI MATERİALLAR

Məktəbəhazırlıq qruplarında dərs deyən müəllimlərə faydalı məlumatlar #3

17.10.2016

Uşaqlar aşağıdakı etiket qaydalarını bilməlidir:

- “sağ ol”, “buyurun” və digər sözlərlə minnətdarlığını ifadə edir;

- nə üçün və necə “üzr istəmək” lazım olduğunu bilir;

- yeri gəldikdə üzr istəyir;

- görüşəndə salamlaşır və vidalaşmaq lazım olduğunu bilir;

- başqalarına fikir söyləməyə imkan verir;

- danışanın sözünü kəsməyərək fikrinin sonunu gözləyir;

- öz köməyini təklif etməyi bacarır;

- başqalarına hörmətin özünəhörmətə gətirib çıxaracağını bilir;

- başqalarına qayğının özünəqayğıya gətirib çıxaracağını bilir;

- masada yaxşı davranış nümayiş etdirir:

- yeməyə, onu hazırlayana və masa ətrafında əyləşənlərə hörmət ifadə edir;

- öz mənafeyi üçün başqalarını incitməyin doğru olmadığını bilir;

- hədiyyə vermək və almaq qaydalarını bilir (dostu yaxud qohumu üçün sərbəst hədiyyə seçir).

 

Uşaqlar aşağıdakı ümumbəşəri dəyərlərə sahib olduğunu nümayiş etdirə bilməlidir: 

 

- mənşəyindən, davranışından, irqindən və s. asılı olmayaraq hamını qəbul edir, qarşılıqlı münasibəti hiss edir;

- başqa ölkələrin, xalqların, onların adət-ənənələrinin öyrənmə marağının təmin olunmasına dəstəyi hiss edir;

- maraqlarını ifadə edir, cəmiyyətdə mövqeyini müəyyən edir, informasiyanın verilməsində ehtiyatlı olmaq haqqında qaydaları bilir.


Mənbə : Folker Ssenenin “Uşaqlar nəyi bilməlidir” kitabı.