FAYDALI MATERİALLAR

Pedaqoji keyfiyyətlərin ölçülməsi üçün test

04.12.2017

Pedaqoji keyfiyyətlərin ölçülməsi üçün test.

(Nə dərəcədə yaxşı müəllimsiniz?)

Aşağıdakı sualları “hə” və “yox” variantları ilə cavablandırın.

 1. Tipik qaydada işlənməmiş yeni mövzunun tədrisinə istəklə can atırsınızmı?
 2. Uşaqlarla münasibətdə tez-tez müraciət etdiyiniz üsulları asanlıqla dəyişə bilirsinizmi?
 3. Müəllim olduqdan sonra məktəb və tələbəlik illərinizdən təəssüf hissi ilə yadda qalan xatirələrinizi tezmi unutdunuz?
 4. Müxtəlif situasiyalar zamanı standart davranışlarınızdan qətiyyətlə imtina edə bilirsiniz?
 5. Şagirdlərinizin əqli bacarıqlarını və mənəvi keyfiyyətlərini nəzərə alaraq, onları güclü, orta, zəiflərə bölərək xarakterik cəhətlərini düzgün səciyyələndirə bilirsinizmi?
 6. Şagirdlərinizlə işlədikdə simpatiya və antipatiyalarınızdan imtina edə bilirsiniz?
 7. Universal iş qaydalarının olmadığını və işin müxtəlif mərhələlərində, müxtəlif vəziyyətlərdə fərqli qaydalar tətbiq etmək lazım olduğunu hesab edirsinizmi?
 8. Rəhbərlik ilə müqayisədə şagirdlərlə münasibətdə münaqişədən qaçmaq sizə daha asan gəlirmi?
 9. Şagirdlərin tərbiyə və tədris stereotipləri ilə bağlı ali məktəbdə öyrəndikləriniz və məktəbdə tətbiq olunanlardan  qətiyyətlə imtina etmək istəyirsinizmi?
 10. Şagirdləriniz haqqında yaranan ilk intuitiv təəssüratlarınız düzgün olurmu?
 11. İşinizdəki uğursuzluqlarınızı obyektiv səbəblərlə deyil, öz çatışmazlıqlarınız ilə izah edirsinizmi?
 12. Effektiv iş üçün vaxt çatışmamazlığını hiss edirsinizmi?
 13. Sizin iştirakınız və idarəçiliyiniz olmadan şagirdlərinizin adekvat münasibət göstərəcəklərinə əminsiniz?
 14. Eyni hərəkətlərə görə müxtəlif şagirdlərinizi fərqli yollarla cəzalandırır və ya mükafatlandırırsınızmı?

Aşağıdakı cədvəldə hər sualın cavablarına uyğun ballar qeyd olunub.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

0

0

0

2

1

1

0

1

1

0

0

0

1

Yox

0

1

1

2

0

0

0

2

0

0

2

1

2

0

 

0 – 5 bal: Zəif müəllimsiniz, şagirdlərlə münasibət qurmaq sizin üçün çətindir. Öz üzərinizdə çalışmalı, tərbiyə və tədrisin metodikasını öyrənməlisiniz.

6 – 10 bal: Uşaq kollektivi ilə işləmək üçün biliklərə yiyələnməyiniz zəruridir. İş yoldaşlarınızla, təcrübəli müəllimlərlə tez-tez əlaqə saxlayın. Pedaqoji və psixoloji ədəbiyyat oxuyun.

11 – 15 bal: Yaxşı pedaqoqsunuz, lakin həddən artıq ideal nəticə üçün çalışırsınız. Şagirdlərə daha çox sərbəstlik verin, onları idarə edərək, həm də onlarla köməkləşib iş görün.

16 – 20 bal: Savadlı və təcrübəli müəllimsiniz. İşinizdə şablonlardan qaçırsınız, yaradıcı yanaşma tərziniz var. İş yoldaşlarınız və rəhbərlik ilə münasibətlərinizə fikir verin. Gərginliyə səbəb sizmi olursunuz?

 

Müəllif: M.İ.Stankina

Azərbaycan dilinə tərcümə etdi: Sara Ələkbərli