HAQQIMIZDA

Struktur bölmələr

  • Məzmun standartları və ixtisasartırma proqramları şöbəsi
  • Tədqiqat, nəşrlər və tədris resursları şöbəsi
  • Təhsildə innovasiyalar mərkəzi
  • Qiymətləndirmə şöbəsi
  • Keyfiyyətə nəzarət və monitorinq şöbəsi
  • Beynəlxalq layihələr şöbəsi
  • İnsan resursları şöbəsi
  • Mühasibatlıq şöbəsi
  • Dəftərxana və İKT şöbəsi
  • Təsərrüfat şöbəsi
TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN PEŞƏKAR İNKİŞAFI İNSTİTUTU
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi