HAQQIMIZDA

Struktur bölmələr

 • İnsan resursları mərkəzi
 • Əlavə təhsilin məzmun standartları söbəsi
 • Tədris resursları şöbəsi
 • Qiymətləndirmə şöbəsi
 • Monitorinq şöbəsi
 • Beynəlxalq layihələr şöbəsi
 • Layihələrin idarə edilməsi şöbəsi
 • Kadrlar şöbəsi
 • İnformasiya şöbəsi
 • Mühasibatlıq şöbəsi
 • Təsərrüfat şöbəsi
TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN PEŞƏKAR İNKİŞAFI İNSTİTUTU
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi