XƏBƏRLƏR

Müəllimlərin işə qəbulu imtahanı ilə bağlı

27.07.2019

Hörmətli izləyicilər,

Bildirildiyi kimi, 8-24 iyul 2019-cu il tarixlərində keçirilmiş müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinin imtahan mərhələsinin bəzi sessiyalarında istifadə edilmiş bir neçə sualda texniki qüsur aşkar edilmişdir. Həmin sualları qısa izahla birlikdə diqqətinizə təqdim edirik. Əgər namizəd imtahan zamanı bu suallara səhv cavab vermiş və ya ümumiyyətlə cavab verməmişdirsə, həmin namizədin ümumi balına 1 bal əlavə edilmişdir.

Fənn: Coğrafiya

(Azərbaycan və rus bölmələri)

İzah: Sualın şərti düzgün deyil.

İzah: Вопрос составлен неверно

А) государства – члены ООН

В) страны, где компактно проживают азербайджанцы

С) страны, имеющие экономические связи с Азербайджанской Республикой

Д) государства, имеющие дипломатические отношения с Азербайджаном

Е) страны, достигшие высокого уровня интеграции

İzah: В вопросе нет  легенды карты (условных обозначений) и на картосхеме 3 группы стран, выделенные синим, зеленым или серым цветами, которые можно сгруппировать. В таком случае может оказаться два правильных ответа (например, страны первой группы имеют как дипломатические, так и экономические отношения с нашей страной).