XƏBƏRLƏR

"Açıq tipli sualların qiymətləndirilməsi" seminarı keçirilmişdir.

27.09.2017

26 sentyabr 2017-ci il tarixində Abşeron Rayon Təhsil Şöbəsinin dəvəti ilə Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutunun direktor müavini Nəzakət Mehdiyeva   “Açıq tipli sualların qiymətləndirilməsi” mövzusunda Abşeron rayon məktəblərinin  ibtidai təhsil üzrə  direktor müavinləri, metodistlər və müəlliməri ilə üçün seminara rəhbərlik etmişdir.

“İbtidai təhsil səviyyəsi üzrə məktəbdaxili qiymətləndirmələrin təşkili”, “Qiymətləndirmə  növlərinə uyğun vasitələrin  hazırlanması”, “Şagirdlərin təlim fəaliyyətini izləmək üçün qiymətləndirmə meyarlarının  və rubriklərin  tərtibatı”, “Qapalı  və açıq tipli sualların xüsusiyyətləri”, “Açıq tipli sualların yoxlanması, qiymətləndirmə  balları və qiymət” mövzularına toxunan seminarın əsas məqsədi məktəbdaxili qiymətləndirmələrdə istifadə olunan açıq tipli sualların qiymətləndirilməsi yollarını izah etmək və bu sahədə müəllim bacarıqlarını inkişaf etdirmək olmuşdur.